โสด

posted on 16 Oct 2008 00:21 by ma--prang
รอบนี้คนโสดเหมา

เพื่อบรรเทาฮักขาดแคลน
 
 
พิเศษแด่คนบ่มีแฟน

มาฟ้อนแอ่นนำกันหนา

โสดถาวรให้คลายเหงา

โสดชั่วคราวได้เฮฮา

ส่วนคนที่หลอยสามีมา

ให้ถือซะว่าแฟนบ่มี

เชิญคนโสดนานบนคานทอง

มาเต้นเส็งกลองหน้าเวที

บอกให้โลกรู้ว่าเรานี้

ยำซำบายดีที่คานทอง

edit @ 16 Oct 2008 00:25:01 by K ä T i •ArcHiTecTu®e™•

Comment

Comment:

Tweet